עורכי כתב העת

 

עורך ראשי: פרופ' יהודה פרידלנדר    עורכת: ד"ר רבקה גולדברג

חברי המערכת: פרופ' יפה ברלוביץ, פרופ' זאב גריס, ד"ר מיכל הלד, ד"ר רות למדן, ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן, פרופ' יעל שמש 

מועצת מערכת: פרופ' שולמית אליצור, פרופ' ניצה בן-דב, פרופ' סוזן הנדלמן, פרופ' תמר וולף-מונזון, ד"ר רוני ויינשטיין, פרופ' חוה טורניאנסקי, פרופ' אוריאל סימון, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' דוד רוסקיס, פרופ' איטה שדלצקי, פרופ' אביגדור שנאן